Tradycją naszej szkoły są spotkania w południe na krótką modlitwę. Polecamy wtedy Panu Bogu całą naszą szkolną społeczność – licealistów oraz uczniów szkoły podstawowej Kolegium św. Stanisława Kostki, nauczycieli, Dyrekcję i wszystkich pracowników szkoły. Dziś, kiedy nie ma zajęć w szkołach, o 12.00 w południe Papież Franciszek wzywa do modlitwy za cały świat. Złączmy się razem w dzisiejszej modlitwie!