Nasza misja

Wobec zachodzących w całym świecie zmian kulturowych i społecznych, rodziny szukają bezpiecznych miejsc do nauki, rozwoju duchowego i intelektualnego dla swoich dzieci.

Nasza Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium św. Stanisława Kostki tworzy przestrzeń bezpieczeństwa, przyjaźni, życzliwości i troski o każde dziecko.

Obok dzieci z Polski uczą się tu także dzieci ze Wschodu mające polskie korzenie oraz dzieci z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, i innych krajów, których rodzice zaufali naszej Szkole.

Kładziemy nacisk na wysoki poziom nauczania. Chcemy umożliwić naszym wielokulturowym uczniom dalszą naukę w Polsce, między innymi przez intensywną naukę języka polskiego, poznanie historii i kultury naszej Ojczyzny.

Wychowanie w naszej Szkole opiera się na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych, dlatego patronuje nam św. Stanisław Kostka, pomagający młodym ludziom żyć według pozytywnych wartości wynikających z nauczania Kościoła. Przedstawiamy im także przykłady męstwa, wierności, pracowitości i nauczania wielkich polskich patriotów z różnych okresów historii naszego kraju, między innymi osobę Jana Pawła II.