Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do

Szkoły Podstawowej  Niepublicznej Kolegium św. St. Kostki i Klubiku Przedszkolaka

Trwa nabór do wszystkich klas Szkoły Podstawowej Niepublicznej Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie na rok szkolny 2021/2022.
Przyjmujemy młodzież z Polski i z zagranicy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Młodzież powinna odznaczać się dobrymi wynikami w nauce i wzorową postawą.
Znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy nie jest kryterium wymaganym do przyjęcia do szkoły.

Wymagane dokumenty

(wzory dokumentów dostępne do pobrania pod linkiem oraz w sekretariacie szkoły)

 • kwestionariusz kandydata (pobierz tutaj)
 • opinia szkoły, organizacji polonijnej lub parafii, które polecają kandydata (z danymi kontaktowymi organizacji polecającej lub parafii)
 • dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – ksero Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, ksero pierwszej strony paszportu zagranicznego;
 • kandydaci bez polskiego pochodzenia mogą być przyjęci na specjalnych uzgodnionych warunkach;
 • 2 zdjęcia kandydata;
 • oceny z poprzedniego semestru (lub bieżącego) oraz świadectwo ukończenia poprzedniej klasy;
 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły (pobierz tutaj);
 • podanie kandydata o przyjęcie do szkoły (pobierz tutaj);
 • życiorys napisany przez kandydata;
 • odpis aktu chrztu lub oświadczenie rodziców, że dziecko nie jest ochrzczone;
 • odpis aktu urodzenia (ksero); oryginał do wglądu, jeśli kandydat zostanie przyjęty
 • zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (pobierz tutaj)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej (zeskanowane) na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com.

 

Warunki odpłatności do Klubu Malucha

 1. 750,00 zł miesięcznie (8:00 – 16:00)
 2. 9,00 zł jeden obiadek
  oraz jednorazowa bezzwrotna wpłata wpisowa – 250,00 zł
  resztę należnej opłaty dopłaca Fundacja „Dla Polonii”.

UWAGA! Aktualnie do „Klubu Malucha” przyjmujemy dzieci od 5 roku życia. „Klub” ma na celu lepsze przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły.

Warunki odpłatności dla uczniów

 1. 990,00 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy, w tym środki dezynfekcji)
  oraz jednorazowa bezzwrotna wpłata wpisowa – 500,00 zł
  resztę należnej opłaty dopłaca Fundacja „Dla Polonii”.
 2. Dla uczniów pochodzących z krajów ze Wschodu
  640,00 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy, w tym środki dezynfekcji)
  oraz jednorazowa bezzwrotna wpłata wpisowa – 250,00 zł
  resztę należnej opłaty dopłaca Fundacja „Dla Polonii”.

Klasy od 0 do VI

Ponadto obowiązuje też jednorazowa wpłata:

 • 40,00 zł ubezpieczenie NNW
 • 300,00 zł strój szkolny
 • 100,00 zł dopłata do podręczników językowych

Klasy od VII do VIII

Ponadto obowiązuje też jednorazowa wpłata:

 • 40,00 zł ubezpieczenie NNW
 • 360,00 zł strój szkolny
 • 150,00 zł dopłata do podręczników językowych

Jest możliwość wykupienia obiadów w szkolnej stołówce: 10,00 zł dziennie za obiad. Płatność w sekretariacie szkoły za miesiąc z góry.

Nie czekaj! Już dziś dołącz do naszej społeczności!