Dyrektor Szkoły – Ewa Petrykiewicz

Wicedyrektor – Agata Kubiak