Uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz nowych uczniów w naszej szkole. Coroczne święto, podczas którego w symboliczny, ale i bardzo wymowny sposób, odbywa się przyjęcie do uczniowskiego grona.

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz nowych uczniów w naszej szkole. Coroczne święto, podczas którego w symboliczny, ale i bardzo wymowny sposób, odbywa się przyjęcie do uczniowskiego grona. Gest położenia ołówka na ramieniu każdego z uczniów jest znakiem włączenia, ale też nałożenia odpowiedzialności. A jaką odpowiedzialność ma uczeń? Dbać o dobre obyczaje, przykładać się do nauki, być miłym dla kolegów i koleżanek.

Jak co roku, najmłodsi zostali oficjalnie włączeni w poczet szkolnej społeczności. Starsi obiecywali do regulaminu szkoły się stosować. Wszystkim nam przyświeca zasada wspólnego dążenia do dobra – szanujemy siebie na wzajem, szanujemy nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Podchodzimy obowiązkowo do powierzonych nam zadań, dbamy o dobre imię szkoły i o to, aby wszystkim nam, żyło się tutaj dobrze.

Ślubowanie zawsze powiązane jest z obchodami przypadającego w tym czasie Święta Patrona Szkoły – św. Stanisława Kostki. Wierzymy, że nasz patron – święty Staś, czuwa nad nami nie tylko w tym dniu, ale i towarzyszy w szkolnej codzienności.

Zobacz także: Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Po więcej, sięgnij do naszej strony na Facebooku.