Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej Niepublicznej Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

 Wzory dokumentów i kwestionariuszy do pobrania:

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej (zeskanowane) na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com.

 

ПРАВИЛА НАБОРА

 на учебный год 2021/2022 (Необходимые документы)

 

Документы должны быть предоставлены лично, по почте на адрес школы или в электронном виде (отсканированы) на электронную почту: rekrutacja.kolegium@gmail.com