Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej Niepublicznej Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

 Wzory dokumentów i kwestionariuszy do pobrania:

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej (zeskanowane) na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com.