W dniach 12-13 marca szkoła będzie realizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości pozostawienia w tym czasie dzieci w domu. Nie będą to zajęcia lekcyjne.