22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

50 lat światowego świętowania

Już po raz 50. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Data 22 kwietnia wcale nie jest pierwotną datą tego święta, ponieważ wcześniej obchodzono je w dzień równonocy wiosennej, czyli 21 marca. W Polsce dzień taki w kalendarzu ustanowiono dopiero w 1990 roku.

„Laudato si”

W XXI wieku co raz więcej uwagi poświęca się ekologii, ale również żyjemy w co raz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Papież Franciszek w 2015 poświęcił całą encyklikę zatytułowaną „Laudato si” temu ważnemu tematowi jakim jest ochrona Ziemi, którą otrzymaliśmy w użytkowanie od Pana Boga, ale nie po to by ją niszczyć, lecz by służyła nam i kolejnym pokoleniom. Wierzymy, że okażemy się godnymi jej gospodarzami.

Czym skorupka za młodu…

Kształtowanie w świadomości dziecka odpowiedzialnego gospodarowania zasobami Ziemi da podstawy do tego, aby w życiu dorosłym również kierowało się szacunkiem dla naszej planety. Niestety, dzieci przykład biorą zawsze z dorosłych, a ci nierzadko nie przykładają uwagi do ekologii. Chociaż powszechnie mówi się już o zanieczyszczeniu środowiska i nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów, pogoń za pieniądzem wśród wielu ludzi przysłania im wrażliwość na ludzką biedę, nadmierną eksploatację ziemi, bezpowrotne zatracanie gatunków niektórych zwierząt, a w ostateczności również problemu głodu i braku zdatnej do picia wody dla wszystkich mieszkańców naszego globu. Jeśli egoistycznie będziemy patrzeć jedynie na to, co tu i teraz – dla naszych dzieci może nie zostać już nic.