Co roku obchody Święta Patrona Szkoły łączymy z uroczystym ślubowaniem nowych uczniów. Tak było i tym razem.

uczniowie z panią dyrektor i księdzem Shalvą podczas ślubowania

Wspomnienie Świętego Stanisława Kostki, Patrona naszej szkoły i uczniów. Najmłodsi, a także wszyscy nowi uczniowie w naszej szkole złożyli ślubowanie, być dobrymi uczniami i wypełniać rzetelnie swoje obowiązki, a także zostali pasowani na uczniów. Oficjalne, ale bardzo ciepłe przyjęcie wszystkich nowych osób do grona naszej szkolnej społeczności poprzedzone było wspólną modlitwą i Mszą świętą. Nie zabrakło również występów z udziałem naszych uczniów.

Święty Stanisław Kostka zmarł bardzo młodo, mając zaledwie 18 lat. Pomimo tego, jego życie i cnoty, którymi się odznaczał, zaprowadziły go do świętości. Właśnie dlatego, może być wzorem dla każdego młodego człowieka – wzorem chłopca, który nie poddawał się przeciwnościom losu, ale odważnie szedł naprzód, nie zważając na przeszkody. Nasi uczniowie, od swojego patrona mogą uczyć się dyscypliny i odwagi w realizacji życiowych celów.

Mszy świętej podczas obchodów Święta Patrona Szkoły przewodniczył nasz absolwent – ksiądz Shalva Markozashvili. Sam jeszcze niedawno był uczniem i studentem, dlatego odnosząc się do własnego doświadczenia, chętnie podzielił się przyjacielskimi radami. W kilku słowach swoim młodszym kolegom przekazał jeden z istotniejszych „przepisów na szczęście”, żeby w trudnych momentach nie poddać się, nie przestraszyć się, tylko walczyć. Pani dyrektor Ewa Petrykiewicz zaś, życzyła wszystkim, aby odnaleźli swoje powołanie – czy to do życia rodzinnego, czy zakonnego, czy naukowego, aby w pełni przeżyć swoje życie.