Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pełnych Bożego Pokoju i Miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Niech Jezus, Który jest Życiem – napełnia nasze serca i uczy kroczyć za Nim czyniąc z nas uczniów.

Załączamy też oficjalne życzenia od całej naszej Społeczności Szkolnej.