Szkoła Podstawowa istnieje w ścisłym związku z Liceum Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki. W trosce o naszych uczniów, rozszerzyliśmy dzialałność szkoły o nauczanie początkowe oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole poprzez możliwość uczestnictwa w Klubie Malucha dla najmłodszych.

Niestety, szkoła boryka się z trudnościami finansowymi. Dofinansowanie od Państwa Polskiego, jakie otrzymujemy, niestety nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania i nauki dla uczniów.

W związku z tym, w 2012 roku została powołana do życia Fundacja „Dla Polonii”, by wspierać powrót młodych Polaków ze wschodu do Ojczyzny realizując tym samym marzenia ich przodków, o powrocie do kraju, którzy lata temu, z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Polski. Od grudnia 2017 r. Fundacja jest organem prowadzącym LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Fundacja „Dla Polonii” swoją działalność na rzecz Polaków ze Wschodu finansuje z dotacji oraz wpłat od Darczyńców i Mecenasów. Jako organizacja pożytku publicznego ma prawo do pozyskiwania środków płynących z przekazania 1% podatku.

Z ramienia Fundacji, został stworzony program „Mecenatu Szkolnego”, dzięki któremu nasi Darczyńcy, mogą objąć opieką poszczególnych uczniów i tym samym pokryć koszty ich nauki w Polsce.

Liceum Polonijne

 

Fundacja dla Polonii

 

Your Title Goes Here

zdjęcie witajcie w domu