W dniach 16-18 czerwca odbywają się egzaminy dla klasy ósmej. Wszystkim naszym uczniom życzymy sukcesów w zdawaniu egzaminów kończących szkołę podstawową.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty warunkuje ukończenie szkoły podstawowej, otrzymanie świadectwa oraz ubieganie się o przyjęcie do liceum bądź technikum.

W poniedziałek uczniowie przystępują do egzaminu z języka polskiego, we wtorek z matematyki a w środę z języka obcego. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00 rano. Trzy dni testów dla ósmoklasistów jest wprowadzeniem ich w rzeczywistość matur. Ze względu na przywrócenie starego systemu szkolnictwa tj. ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum, uczniowie tylko dwa razy kończą szkołę tego rodzaju egzaminami.

Wszystkim naszym ósmoklasistom życzymy samych sukcesów podczas zdawania egzaminów a także jak najlepszych wyników na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej!

Mamy nadzieję, że po wakacjach z większością z Was, spotkamy się w naszym Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki.